1. Fenomenologija i teologija. Fenomenološki aspekti euharistije u misli J. L. Mariona. 15. Dani Frane Petrića, Međunarodni znanstveni simpozij ‘Filozofija, znanost, religija’, Cres, 24-27. rujna 2006.

2. Objava i liturgija. Fenomenološki aspekti sakramentalnog očitovanja. XII. Međunarodni znanstveni simpozij Objava, objave, ukazanja, Split, 26-27. listopada 2006.

3. Relativizam i nove obrednosti u ozračju postmoderne, Međunarodni znanstveni simpozij Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb 16. lipnja 2007.

4. Liturgija – mjesto zajedništva ili razlog nejedinstva u župi, 48. Teološko-pastoralni tjedan Pastoral u susretu s novim crkvenim pokretima, Zagreb 22-24. siječnja 2008.

5. Genealogija vjerničkog subjekta. Kršćanska inicijacija u svjetlu antropologije, 49. Teološko-pastoralni tjedan Kršćanska inicijacija. Nova značenja i pastoralne perspektive, Zagreb 27-29 siječnja 2009.

6. Gozbeno slavlje ili žrtveni prinos. Što je euharistija?, Znanstveni skup o 600. obljetnici čašćenja Kristove Krvi u Ludbregu (varaždinska biskupija,) Varaždin 4. i 5. Ožujka 2010.

7. (koautor Ante Crnčević) Red ili obred. Teološka problematika u raspravama o dvostrukosti obreda, 34. Međunarodni simpozij profesora teologije i filozofije, 7. travnja 2010. Starigrad-Paklenica (Zadar)

8. Liturgijsko-pastoralno značenje Službe Božje, Znanstveni skup povodom 50. godišnjice izlaženja časopisa Služba Božja, Split 12. studenoga 2010.

9. Vjera i estetika u suvremenom kontekstu – od postmodernog stanja do liturgijske obnove, XVII. međunarodni teološki simpozij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 20. – 21. listopada 2011. pod naslovom Teologija, lijepo i umjetnost.

10. Filozofija i liturgija u suvremenom dijalogu, XXXVI. Međunarodni simpozij profesora filozofije i teologije, Đakovo, 12.-14. travnja 2012. u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

11. Liturgijske teme u spisima splitsko-makarskog nadbiskupa dr. Frane Franića, Znanstveni simpozij o životu i radu nadbiskupa Frane Franića prigodom 100. obljetnice rođenja, 29. studenog – 2. prosinca 2012. u Splitu, u organizaciji splitsko-makarske nadbiskupije, Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Grada Kaštela.

12. The Ground of Image: Martin Heidegger and Jean-Luc Nancy on ‘Eucharistic Visibility‘, Conference Shaped by Beauty – Art, Religion, nad Ethics in conversation, Heythrop College, University of London in collaboration with the Theology Department of Fordham University, London – United Kingdom, 26-27. lipnja 2014.

13. Interrupting Time: Feast as Play and Art, International Conference Religion and Realism, 28. studeni 2014. The American University of Rome – Religious Studies Program in cooperation with the Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade and The Institute for the Study of Culture and Christianity.

14. Liturgija kao umjetnost i igra kod Romana Guardinija, Znanstveni kolokvij prigodom obilježavanja 130. obljetnice rođenja Romana Guardinija, 16. travnja 2015. Katolički bogoslovni fakultet Đakovo.

15. Homo orans. La preghiera rituale nell’umanità dell’uomo, X Congresso Internazionale di Liturgia, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo – Pontificio Istituto Liturgico, Roma 6 – 8 maggio 2015.

16. Silenzio rituale tra parola e indicibile, Giornata di studi interfacoltà Parola, scrittura, liturgia: Ermeneutiche dell’umano, 6. 10. 2015. Pontificio Ateneo s. Anselmo, Roma.

17.  Ritualizacija u sportu, XXIII. međunarodni teološki simpozij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split 20. listopada 2017.

18. La domenica e la questione dell’identità cristiana nell’Europa di oggi, Congresso L’Europa Christi, Senato della Repubblica Polacca, Varšava – Poljska 23. listopada 2017.

19. Play and Liturgy. Towards a transcendental sense of the experience of the Mystery, Liturgy and Ritual Studies: An Inter-disciplinary Symposium, Blackfriars, Oxford, 14. prosinca 2017.