1. “U Krista kršteni. Teološko-liturgijski vid prvog sakramenta”, u: Vijesnik Splitsko-makarske Nadbiskupije, 4 (2006) 231-240.

2. “Tijelo i obred. Teološko promišljanje obrednosti tijela i tjelesnosti obreda”, u Živo vrelo 11 (2006) 2-5.

3. “Sakrament potvrde. Posredovanje vjere i pristup sakramentu kršćanske zrelosti”, u Vijesnik Splitsko-Makarske Nadbiskupije, 1 (2007) 34- 40.

4. “Liturgijska obnova pred izazovima kulture i tradicije”, u Živo vrelo 5 (2008) 8-11.

5. “Antropološka žarišta obrednoga simbolizma”, u Živo vrelo 6 (2008) 2-5.

6. “Euharistijsko klanjanje: čin vjere i/ili pobožnosti”, u: Živo vrelo 7 (2008) 2-5.

7. “Akoliti – služitelji u službi Božjoj”, u: Živo vrelo 8 (2008) 7- 9.

8. “Tragom mjesta liturgijskog događaja”, u: Živo vrelo 9 (2008) 2-6.

9. “Što je slavlje? Tri slike uz teologiju slavljenja”, u: Živo vrelo 10 (2008) 2-6.

10. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata (1)”, u: Glas Koncila 42 (1791) 19. listopada 2008, str. 11.

11. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata (2)”, u: Glas Koncila 43 (1792) 26. listopada 2008, str. 11.

12. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata (3)”, u: Glas Koncila 44 (1793) 2. studenoga 2008, str. 11.

13. “Štovanje Boga i čašćenje svetih”, u: Živo vrelo 11 (2008) 2-5.

14. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata (4)”, u: Glas Koncila 45 (1794) 9. studenoga 2008, str. 11.

15. “Življeno kršćanstvo iz življenoga slavlja”, u: Glas Koncila 46 (1795) 16. studenoga, str. 11.

16. “Važnost smjernica pastorala sakramenata”, u: Glas Koncila 47 (1796) 23. studenoga 2008, str. 11.

17. “Dar-susret-preobražaj. Liturgijske slike zajedništva s ‘Onim koji dolazi’, u: Živo vrelo 12 (2008) 13-17.

18. “Pobožanstvenjenje u svjetlu Utjelovljenja”, u: Živo vrelo 13 (2008) 2-4.

19. “Temeljne smjernice za pastoral sakramenata u župnoj zajednici”, u: Vjesnik zadarske nadbiskupije, 11-12 (2008) 27-33.

20. “Temeljne smjernice za pastoral sakramenata u župnoj zajednici”, u: Vjesnik splitsko-makarske nadbiskupije 4 (2008) 282-286.

21. “Nedjelja – slike dana Gospodnjega”, u: Živo vrelo 1 (2009) 2-4.

22. “Obraćenje – forma kršćanskoga življenja. O liturgijskim temeljima korizmene duhovnosti”, u: Živo vrelo 2 (2009) 2-5.

23. “Vazmeno bdijenje. Slike Uskrsa u svjetlu simbolizma bdijenja”, u: Živo vrelo 3 (2009) 2-5.

24. “Krsno dostojanstvo u liturgijskom događaju vjere. O proročkoj, kraljevskoj i svećeničkoj dimenziji krštenja”, u: Živo vrelo 4 (2009) 9-12.

25. “Slike svećeništva u obredu ređenja prezbitera. Sakramentalna estetika jedne preobrazbe”, u Živo vrelo 5 (2009), 2-6.

26. “Liturgija – životni prostor Otajstva prisutnosti. Dar Prisutnosti očitovan u prostorima života”, u Živo vrelo 6 (2009) 5-8.

27. „Svećeništvo i euharistija“, Teološki osvrt I. dio, u: Glas Koncila, 15. studenoga 2009., br. 46 (1847), str. 11.

28. „Svećeništvo i euharistija“, Teološki osvrt II. dio, u: Glas Koncila, 22. studenoga 2009., br. 47 (1848), str. 11.

29. „Svećeništvo i euharistija“, Teološki osvrt III. dio, u: Glas Koncila, 29. studenoga 2009., br. 48 (1849), str. 11.

30. „Svećeništvo i euharistija“, Teološki osvrt IV. dio, u: Glas Koncila, 6. prosinca 2009., br. 49 (1850), str. 11.

31. „Svećeništvo i euharistija“, Teološki osvrt V. dio, u: Glas Koncila, 13. prosinca 2009., br. 50 (1851), str. 11.

32. “Od forme do formacije. Istina i logika liturgijske forme kod Romana Guardinija”, u Živo vrelo 7 (2009) 2-7.

33. “Liturgija i kultura u susretu. Polazišta za razumijevanje liturgije u kontekstu kulture”, u Živo vrelo 8 (2009) 2-6.

34. “Procesionalni hod u gestama vjere. O liturgijskim procesijama i ‘mimohodima vjere’”, u Živo vrelo 9 (2009) 2-5.

35. “Od mistike do Otajstva. Polazišta za razumijevanje liturgijskoga temelja mističnog iskustva”, u Živo vrelo 10 (2009) 9-13.

36. „Liturgijska godina i pastoralno planiranje. Prema liturgijskom ritmu pastoralnoga djelovanja“, u Živo vrelo 11 (2009) 2-6.

37. “Slike žudnje u vremenu iščekivanja. O Božjoj žudnji za čovjekom”, u Živo vrelo 12 (2009) 2-5.

38. “Riječ i obred. O temeljima obrednog govora”, u Živo vrelo 1 (2010) 2-5.

39. “Izbavljenje od zla i zaziv slobode. Zlo u svjetlu i sjeni Kristova djela spasenja”, u Živo vrelo 2 (2010) 2-4.

40. “Kristom prosvijetljeni. Simbolički motivi svjetla u krsnom bogoslužju Crkve”, u Živo vrelo 3 (2010) 11-15.

41. “Zlato i slava. Estetika i mistika sjaja”, u Živo vrelo 4 (2010) 2-5.

42. “Ruke i doticaj Duha. Teološka skica jedne geste”, u Živo vrelo 5 (2010) 2-4.

43. “Liturgija u traganju za plemenitom jednostavnošću. O liturgijskoj estetici pred kultom i kulturom osjećanja”, u Živo vrelo 6 (2010) 2-6.

44. “Koncelebracija u zajedništvu Crkve. O jedinstvu, mnoštvenosti i isključivosti u liturgijskoj zajednici”, u: Živo vrelo 7 (2010) 2-5.

45. “Od lica do obreda. Antropološki obzor simbolizma lica u slikama obreda”, u Živo vrelo 8 (2010) 2-7.

46. “Fotografija i liturgija. Otajstvo pred fotografskim objektivom”, u Živo vrelo 9 (2010) 2-6.

47. „Liturgija između obreda i obrednosti. O nadilaženju, raslojavanju i buđenju obrednoga kao izazovu kršćanskoj liturgiji“, u Živo vrelo 10 (2010) 2-7.

48. „Glazba između antropologije i estetike. O cjelovitosti, obrednosti i afektivnosti obredne glazbe“ u Živo vrelo 11 (2010) 2-7.

49. „Tamjan – ugodni miomiris blagdanskoga svetkovanja“, u Živo vrelo 2 (2011) 2-5.

50. „Obredni jezik i obredni govor. Riječ kao čin, pripovijest i slavlje“, u Živo vrelo 3 (2011) 2-5.

51. „Nedjelja dan Gospodnji i čovječji“, u: Živa zajednica (2011), br. 1-2 (311), 12.

52. „Kršćanski blagdani između počinka i slavlja“, u: Živa zajednica (2011), br 3 (312), 12.

53. „Nedjelja – dan uskrsnuća“, u: Živo vrelo 4 (2011) 2-6.

54. „Kršćanska kultura tijela“, u: Živa zajednica (2011), br. 4 (313), str. 12.

55. „Himan – hvalbena pjesma na ustima Crkve“, u Živo vrelo 4 (2011) str. 2-6.

56. „Kršćanska mudrost blagovanja“, u: Živa zajednica (2011), br. 5, str. 12.

57. „Iz vode i Duha Svetoga: voda u liturgiji Crkve“, u: Živo vrelo 5 (2011), str. 8-12.

58. „Kršćanska istina darivanja“, u: Živa zajednica (2011), br. 6, str. 12.

59. „Odmor – dar vremena“, u: Živa zajednica (2011), br. 7-8, str. 12.

60. „Teologija doma“, u: Živa zajednica (2011), br. 9, str. 12.

61. „Liturgijska molitva kao gesta, govor i odnos. O liturgijskom životu molitve“, u: Živo vrelo 10(2011) 2-6.

62. „Vjera i osjećaji“, u: Živa zajednica (2011), br. 10, str. 12.

63. “Umjetnost i ljepota vjere”, u: Živa zajednica (2011), br. 11, str. 12.

64. „Liturgija u gestama vjere“, u: Živa zajednica (2011), br. 12, str. 12.

65. „Dodir – otajstvo blizine“, u: Živo vrelo 12 (2011) 2-5.

66. „Pogledi vjere u liturgiji Crkve“, u: Živo vrelo 13 (2011) 2-5.

67. „Radost pashalne vjere“, u: Živo vrelo 4 (2012) 2-5.

68. „Ženidba kao prijelaz, slavlje i život. Neka antropološka zapažanja za istinitost slavlja“, u: Živo vrelo 5 (2012) 2-6.

69. „Kršćanska umjetnost – pojam i bit“ (Ranokršćanski simbolizam i umjetnost u zapadnoj kulturi s osvrtom na Salonu 1), u: Solinska kronika 212 (2012) 18-19.

70. „Ranokršćanski svijet simbola i slika“, (Ranokršćanski simbolizam i umjetnost u zapadnoj kulturi s osvrtom na Salonu, 2), u: Solinska kronika 213 (2012) 18-19.

71. „Grad i sveto. O fenomenu urbanoga kao izazovu kršćanskoj vjeri i liturgiji“, u: Živo vrelo 7 (2012) 2-7.

72. „Kasnoantički kristološki prikazi: Dobri pastir, (Ranokršćanski simbolizam i umjetnost u zapadnoj kulturi s osvrtom na Salonu, 3), u: Solinska kronika 214 (2012) 18-19.

73. „Kultura odmora između počinka i slavlja. Odmor: prekid radi iskustva punine“, u: Živo vrelo  8 (2012) 2-6.

74. „Od slike do geste: Likovi molitelja i sakramenata“, u: Solinska kronika 215 (2012) 18-19.

75. (u koautorstvu s Blaženkom Juračićem) „Tijelo, glazba i obrednost instrumenata. Kriteriji instrumentalnog u obredu“, u: Živo vrelo 9 (2012) 2-7.

76. „Katakombe: slike i simboli pashalne vjere“, u: Solinska kronika 216 (2012) 18-19.

77. „Liturgijska zajednica u životu župe. O obrednim temeljima zajedništva vjere“, u: Živo vrelo 10 (2012) 2-7.

78. „Starokršćanska arhitektura: od oratorija do bazilike“, u: Solinska kronika 217 (2012) 18-19.

79. „Vjerovati i slaviti“, u: Živo vrelo 11 (2012) 2 – 5.

80. „Starokršćanska arhitektura: na vrelima kršćanske estetike“, u: Solinska kronika 128 (2012) 18-19.

81. „Slava križa: od znamena do svjedočanstva“, u: Solinska kronika 129 (2012) 18-19.

82. „Ikonografija mučenika“, u: Solinska kronika  130 (2013) 18-19.

83. „Simbolizam biljaka i životinja“, u: Solinska kronika 131 (2013) 18-19.

84. „Lice Kristovo“, u: Solinska kronika 132 (2013) 18-19.

85. „Kršćanska umjetnost pred izazovima ikonoklazma“, u: Solinska kronika 133 (2013) 18-19.

86. „Kršćansko poimanje ljepote“, u: Solinska kronika 134 (2013) 18-19.

87. „Od Božića do Krštenja Gospodinova. Povijest i teologija božićnog slavlja“, u: Most. Glasilo Hrvatske katoličke misije London, br. 7, god. VI (2013), 2-8.

88. „… I noć će sjati kao dan, i noć mi je svjetlo u radosti mojoj“. Dramatika i poetika vazmenog bdijenja“, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, ožujak 2015., 27-32.

89. „Otajstvo križa sjaji se. Glazbena poetika Otajstva u djelu mo. Blaženka Juračića“, u Blaženko Juračić, O crux, ave, spes unica. Misterij muke i zapovijed ljubavi. Skladbe za Veliki tjedan, Verbum, Split 2015, 5.

90. „Korak u sveto. Preobrazbena snaga obreda“, Živo vrelo 6 (2015) 2-7.

91. „Liturgija kao izazov, poziv i izvor mišljenja“, Živo vrelo 10 (2015) 2-8.

92. „Izazovi postmoderne“, Svjedok. Godišnjak Katehetskog ureda Splitsko-makarske Nadbiskupije, 22 (2015.) 18-25.

93. „Sveto u vremenu. Kršćanski blagdani u suvremeno doba“, Most – The Bridge, Božić 2015, 10-17.

94. „Propovijedati i slaviti. Homilija kao liturgijski čin“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, ožujak (2016) 4-9.

95. „Uvoditi u duh liturgije. Aktualnost liturgijske formacije Romana Guardinija“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, rujan (2016) 8-15.

96. „Neumrli grad. Liturgijske slike grada, žalovanja i nadanja“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, listopad (2016) 4-10.

97. „Od osjećaja do ljepote vjere“, Most – The Bridge. Glasilo Hrvatske katoličke misije London, Božić 2016, 12-19.

98. „Mladi i liturgija“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, 4 (2017.), 4-7.

99. „Čovjek i obred u doba svjetovnosti“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, 7-8 (2017.), 10-15.

100. „Molitveno oplakivanje. Prema liturgiji utjehe“, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, 10 (2017.), 4-9.

101. „Pozdravni govor na otvaranju simpozija“, u: Zbornik radova XXII. međunarodnog teološkog simpozija, Split, 20.-21. listopada 2016. Vjera u medijima – mediji u vjeri, Crkva u svijetu, 3 (2017.) 367-369.

102. Marginalije: Zapisi o svećeništvu, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 1 (2018.) 46-51.


Recenzije

Richard D. McCall, Do This: Liturgy as Performance, u: Ecclesia Orans, Periodica de Scientiis Liturgicis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Atheneo Anselmiano de Urbe, 3 (2007) 360-362.

A. Grillo – C. Valenziano, L’uomo della liturgia, in: Ecclesia Orans, Periodica de Scientiis Liturgicis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Atheneo Anselmiano de Urbe, Anno XXXIV, 2017, 519-523.


Prijevodi

1. Andrea Grillo, “Homilija i teologija propovijedanja. Neka zapažanja s nekoliko praktičnih savjeta”, u: SlužbaBožja, 4 (2006) 416-426.

2. Franco Giulio Brambilla, “Vjera i sakrament. Inicirani u sakramente i/ili inicirani preko sakramenata?, u Služba Božja, 1 (2007) 81-95.

3. Giorgio Bonaccorso, “Blagdan. Vrijeme bez vremena”, u Služba Božja 2 (2007) 183-201.

4. Giulio Meiattini, “Božićno vrijeme: Tri blagdana, jedno otajstvo”, Služba Božja  4 (2007) 427-432.

5. Ghilsan Lafont, Euharistija. Hrana i riječ (1. Dio), u: Služba Božja 1 (2008) 62-88.

6. Ghilsan Lafont, Euharistija. Hrana i riječ (2. Dio), u: Služba Božja 2 (2008) 161-184.

7. Ghilsan Lafont, Euharistija. Hrana i riječ (3. Dio), u: Služba Božja 3 (2008) 286-304.

8. Ghislain Lafont, Euharistija. Hrana i riječ (4. Dio), u Služba Božja 4 (2008) 422-434.

9. Ghislain Lafont, Euharistija. Hrana i riječ (5. Dio), u Služba Božja 1 (2009) 68-76.

10. Ghislain Lafont, Euharistija. Hrana i riječ (6. Dio), u Služba Božja 2 (2009) 169-187.

11. Paul De Clerck, Inteligencija liturgije (1. Dio), u Služba Božja 3 (2009) 291-301.

12. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (2. Dio), u Služba Božja 4 (2009) 413-430.

13. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (3. dio), u Služba Božja 1 (2010) 60-75.

14. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (4. dio), u Služba Božja 2 (2010) 184-198.

15. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (5. dio), u Služba Božja 3 (2010) 291-302.

16. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (6. dio), u Služba Božja 3 (2011) 365-378.

17. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (7. dio), u Služba Božja 3/4 (2011) 365-378.

18. Paul De Clerck, Mudrost liturgije (8. dio), u Služba Božja 2 (2012) 239-249.