1. “Antropologia e Liturgia”, 10 lezioni, Corso di formazione monastica, Collegio San Bernardo in Urbe, Casa Generalizia dei Cistercensi, Roma 12-17. settembre 2005.

2. “U Krista kršteni. Teološko-liturgijski vid prvog sakramenta”. Rekolekcija svećenika splitsko-makarske nadbiskupije, Vepric, 27. 09. 2006.

3. “Sakrament potvrde. Posredovanje vjere i pristup sakramentu kršćanske zrelosti”, Studijski dan svećenika splitsko-makarske nadbiskupije, Split 22. 11. 2006.

4. “O poniznosti”, predavanje održano Udruzi Ivan Pavao II u Nadbiskupskom sjemeništu, Split 17. 04. 2007.

5. “Bogoslužje sprovoda. Liturgijsko-pastoralne smjernice”, predavanje održano svećenicima solinskoga dekanata, Kaštel Gomilica, 12. studeni 2008.

6. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici”, Studijski dan svećenika splitsko-makarske nadbiskupije, Split 24. rujna 2008.

7. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici”, Permanentno obrazovanje mladih svećenika zadarske nadbiskupije, Zadar, 10. studenog 2008.

8. “Direktorij za pastoral sakramenata u župnoj zajednici”, Dekanatski susret svećenika bračkog dekanata, Pučišća, 11. veljače 2009.

9. “Temeljne smjernice Direktorija za pastoral sakramenata u župnoj zajednici” i “Sakramentalna praksa u svjetlu odredbi i teologije Direktorija”, Studijski dan svećenika dubrovačke biskupije, Dubrovnik 18. veljače 2009.

10. “Liturgija i mladi”, Rekolekcija svećenika zadarske nadbiskupije, Zadar 11. ožujka 2009.

11. “Krst i Euharistija. Sakramenti inicijacije u pastoralnoj perspektivi”, Permanentno obrazovanje mladih svećenika splitsko-makarske nadbiskupije i Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Buško Blato, travanj 2009.

12. “Bogoslužje sprovoda”, Permanentno obrazovanje mladih svećenika splitsko-makarske nadbiskupije i Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Buško Blato, travanj 2009.

13. Predstavljanje knjige Ante Crnčevića – Ivana Šaška Na živom vrelu. Teološka polazišta za novost slavljenja i življenja vjere , Zagreb 20. 05. 2009.

14. „Bogoslužje sprovoda – liturgijsko pastoralne smjernice“, Gata, 20. listopada 2011. Poljica

15. „Liturgija i mladi“. Dekanatski susret dubrovačkog dekanata, Lopud 5. 10. 2011.

16. „Bogoslužje sprovoda – liturgijsko pastoralne smjernice“, Dekanatski susret omiškog dekanata,

17. „Liturgijska glazba – estetski i teološki kriteriji“, Stručni skup Pjevanje u bogoslužju – Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 29. listopada 2011.

18. Tri predavanja na seminaru „Blagdani u pastoralu i liturgiji Crkve“, Hofheim am Taunus 19.-22. ožujka 2012. (za pastoralne djelatnike i djelatnice pri hvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj)

19. „Slaviti vjeru“, Tečaj permanentnog obrazovanja mladih svećenika, Buško Blato, 03. 09. 2012.

20. „Svećenik – slavitelj vjere“, Studijski dan svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije, Vepric, 26. rujna 2012.

21. „Svećenik – slavitelj vjere“, Studijski dan svećenika Dubrovačke biskupije, Dubrovnik, 17. listopada 2012.

22. „Svećenik – slavitelj vjere“, Studijski dan svećenika Šibenske biskupije, Šibenik, 24. listopada 2012.

23. „Čovjek i obred u doba svjetovnosti“, tribina ‘Zajednički vidici’ u organizaciji Ureda za vjeronauk Zagrebačka nadbiskupija, Zagreb 22. svibnja 2013.

24. “Izazovi postmoderne”, Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi – Vjeronauk kao mjesto inkulturacije vjere, 7. ožujka 2015. – Nadbiskupsko sjemenište Split.

25. “Trebamo li obrede?”, Hrvatsko Nadzemlje, 18. ožujka 2015. – Nadbiskupsko sjemenište Split.

26. “Izazovi postmoderne”, Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi – Vjeronauk kao mjesto inkulturacije vjere, 21. ožujka 2015. – Dubrovnik.

27. Liturgija kao umjetnost i igra kod Romana Guardinija, Znanstveni kolokvij, Đakovo 16. travnja 2015.

28. Kršćanski blagdani – kultura na zalasku? Udruga Hrvatskih Studenata Munchen, Hrvatska katolička misija, Munchen, 5. srpnja 2015.

29. 6 ciklusa predavanja ‘Liturgija u životu Crkve’ – Školske sestre franjevke Krista Kralja (Split, Zadar, Zagreb) listopad-studeni 2015.

30. Ciklus predavanja ‘Liturgija u životu Crkve’ – Školske sestre franjevke, Kloštar Ivanić, 22.-23. travnja 2016.

31. Umjetnost u liturgiji? U traganju za sakramentalnim izvorima umjetnosti, Studijski dan Hrvatske dominikanske provincije, 26. ožujka 2017. Zagreb

32. Liturgija i umjetnost u susretu: suvremena buđenja i traganja, Studijski dan Hrvatske dominikanske provincije, 26. ožujka 2017. Zagreb

33. Varcare la soglia. Il simbolismo della porta. Antropologia – Liturgia – Cultura, Chiesa Madre, Noci 8. lipnja 2017.