Diplomski radovi

 

Mario Matijević, Dan Gospodnji u uvjetima postmoderne. Od sekularizacije blagdana prema euharistijskom identitetu nedjelje (ak. god. 2009./2010.)

 

Dujo Jukić, Procesionalni hod u euharistijskom slavlju (ak. god. 2010./2011.)

 

Ivan Marčić, Requiem aeternam dona eis Domine. Teološko-glazbeni ogled o ulaznoj pjesmi Mise za pokojne (ak. god. 2010./2011.)

 

Franko Prnjak, Kategorija ‚susreta‘ u sakramentalnoj teologiji Edwarda Schillebeeckxa (ak. god. 2010./2011.)

 

Mihovil Klarić, Znamen Krista. Teologija oltara prema Redu posvete oltara, (ak. god. 2011./2012.)

 

Duje Runje, Blagoslov vode u krsnoj službi Vazmenog bdijenja (ak. god. 2011./2012.)

 

Toni Šinković, Sakramentalna simbolika krsnog vrela (ak. god. 2012./2013.)

 

Ivan Marić, Lik svećenika u obredu ređenja prezbitera (ak. god. 2013/2014.)

 

Petra Matijević, Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, amabimus et laudabimus. Eshatološka usmjerenost liturgijskog prostora (ak. god. 2013./2014.)