1. Tragom glazbene ostavštine splitskog kapelnika Benedetta Pellizzarija: Te Deum sollenne, u: Bašćinski glasi, 7 (1998) 109-125.

2. Nedjelja i liturgija. Sakramentalni identitet Dana Gospodnjega u: Služba Božja 3 (2006) 237-271.

3. Liturgijska glazba između očuvanja glazbene baštine i liturgijske prakse, u: Crkva u svijetu, 2 (2007) 306-329.

4. Fenomenologija i teologija. Fenomenološki vidovi euharistije u misli Jean Luc Mariona, u: Filozofska istraživanja 2 (2007) 337-356.

5. Objava i liturgija. Fenomenološki vidovi sakramentalnog očitovanja, u: Objava, objave, ukazanja, Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 26. i 27. listopada 2006. (priredili N. A. Ančić i N. Bižaca), Crkva u svijetu, Split 2007, 225-258.

6. Nove odredbe o ‘starom obredu’. Motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum, u: Služba Božja 3 (2007) 299-312.

7. Sakramentalni simbolizam u Komentaru božanske liturgije Nikole Cabasilasa, u: Crkva u svijetu, 4 (2007) 659-673.

8. Liturgija – mjesto zajedništva ili razlog nejedinstva u župi? Odnos crkvenih pokreta prema liturgiji Crkve, u: Bogoslovska smotra  2 (2008) 459-474.

9. Relativizam i nove obrednosti u ozračju postmoderne, u: Diktatura relativizma. Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 16. lipnja 2007., (Biblioteka Religijski niz, Knjiga 12), (uredili: Mijo Nikić, Kata Lamešić), FTI, Zagreb 2009, 121-149.

10. Genealogija vjerničkog subjekta. Kršćanska inicijacija u svjetlu antropologije i teologije obreda, u: Bogoslovska smotra 3 (2009) 437-478.

11. (u koautorstvu sa Viktor Vrečko) Nova solinska bazilika. Skica idejnoga rješenja, u: Tusculum 1 (2009) 223-236.

12. Affectus fidei. O razložnosti obrednoga osjećanja, u: Communio, god. 36 (2010) br. 108, 125-141.

13. Liturgijsko-pastoralno značenje ‘Službe Božje’, u: Služba Božja 50 (2010) 430-446.

14. Žalovanje i obredno slavljenje. Liturgija pred iskustvom žalovanja i traganja za utjehom, u: Služba Božja, 2 (2011) 185-204.

15. Ikonizam i anikonizam u liturgijskoj umjetnosti. Uz teologiju slike i nekoliko bilješki o kršćanskoj Saloni, u: Tusculum (2011) 111-121.

16. (u koautorstvu sa Lidija Piskač) Blagdan između neuroze i smisla. O nedjeljnoj neurozi u misli Victora E. Frankla, u: Obnovljeni život 66 (2011) 3, 373-388.

17. Križ u ranokršćanskoj simbolici i liturgiji. Uz nekoliko bilješki o simbolima križa u Saloni, u: Tusculum (2012) 103-113.

18. Liturgijske teme u spisima splitsko-makarskog nadbiskupa mons. dr. Frane Franića, u: U službi Crkve i naroda. Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića, (priredili: Drago Šimundža i Nediljko Ante Ančić), Crkva u Svijetu, Split 2014, 287-298.

19. Liturgia y corporeidad. Consideraciones antropo-teológicas, Phase 326 (2015) 85-90.

20. Opus dei – otajstvo službe. O filozofskom ispitivanju službe kod Giorgia Agambena, u: Služba Božja 56 (2015) 2, 135-154.

21. Liturgija kao umjetnost i igra kod Romana Guardinija, u: Diacovensia, 3 (2015), 291-310.

22. Interrupting time: the Feast as Play and Art, in D. Džalto (ed.) Religion and Realism, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, 149-176.

23. ‘Stepping into the world’. Martin Heidegger’s remarks on the ‘Sistine Madonna‘, Heythrop Journal, LVII (2016), 807-819.

24. „Homo orans. La preghiera rituale nell’umanità dell’uomo“ in (E. Lopez-Tello Garcia, Stefano Parenti, Markus Tymister ed.), Carmina laudis. Risposta nel tempo all’eterno. La Liturgia delle Ore tra storia, teologia e celebrazione, Atti del X Congresso Internazionale di Liturgia, Roma, Pontificio Istituto Liturgico, 6-8 maggio 2015., Aracne, Roma 2016, pp. 305-368.

25. „Liturgijska molitva i vrijeme. Franz Rosenzweig – Dietrich Bonhoeffer – Odo Casel“, Communio, god. 42 (2016.), br. 127, 128-149.

Communio Argentina: http://www.communio-argentina.com.ar/la-oracion-liturgica-y-el-tiempo/

26. Il silenzio rituale tra parola e indicibile“, u: E. Lopez-Tello Garcia (ur.), Parola e Scrittura, Studia Anselmiana, Roma 2017, 53-62.

27. La prièr et le temps chez Franz Rosenzweig“, Communio XLII, 3-4, mai-août (2017) 180-186.